Fia-Gruppen är en ideell organisation baserad i Umeå som har som mål att stödja och stärka kvinnor, särskilt de som har upplevt våld eller missbruk. Gruppens arbete är mångfacetterat och innehåller allt från terapi och rådgivning till gemenskapsbyggande aktiviteter och utbildningsprogram.

Fia-Gruppen i Umeå är en kraftfull källa till stöd och styrka för kvinnor i staden. Genom deras arbete hjälper de kvinnor att övervinna svårigheter, att utveckla självförtroende och att bygga ljusare, mer positiva framtid. De visar att ingen behöver hantera sina utmaningar ensam, och att med rätt stöd kan alla kvinnor blomstra och trivas.

Om Fia-Gruppen

Fia-Gruppen bildades med visionen att skapa en trygg och stödjande miljö för kvinnor som har upplevt trauma. Genom att erbjuda både individuellt och gruppbaserat stöd, hjälper de kvinnor att hantera och övervinna sina erfarenheter och att bygga starkare, mer självständiga liv.

Terapi och Rådgivning

Ett viktigt inslag i Fia-Gruppens arbete är deras terapi- och rådgivningstjänster. De erbjuder enskilda terapisessioner med kvalificerade terapeuter, vilket ger kvinnor en trygg plats att bearbeta sina erfarenheter och att lära sig strategier för att hantera stress och ångest. Gruppen erbjuder också rådgivning och stöd för kvinnor som navigerar i det juridiska systemet, inklusive de som tar sig genom skilsmässor eller vårdnadstvister.

Gemenskapsbyggande Aktiviteter

Förutom terapi och rådgivning, är gemenskapsbyggande en viktig del av Fia-Gruppens arbete. De organiserar regelbundna gruppaktiviteter och evenemang, som middagar, utflykter och kreativa workshops. Dessa aktiviteter erbjuder kvinnor möjligheten att koppla av, ha kul och bygga starka, stödjande relationer med andra kvinnor som har liknande erfarenheter.

Utbildningsprogram

Fia-Gruppen anordnar också utbildningsprogram för att ge kvinnor de verktyg de behöver för att bli mer självständiga och självsäkra. Dessa program inkluderar allt från att lära sig om hälsosam kommunikation och gränser till att utveckla arbetsfärdigheter och att förbereda sig för jobbintervjuer.