#RÖDAKORSETUMEÅ


Röda Korset i Umeå består av flera kretsar och en ungdomsförening. Här nedanför presenterar vi verksamheter som går att engagera sig i, där vissa är ett samarbete med andra organisationer och studieförbund.

Verksamhetsområden
Integration & Migration | Första hjälpen | Barn & Ungdomar | Sociala verksamheter | Secondhand | Insamling

Här kan ni läsa om alla våra verksamheter

Intresseanmälan för att bli volontär hos Röda Korset i Umeå gör du genom att klicka HÄR

Integration & migration

 • Efterforska familjemedlemmar och familjeåterförening.
  Röda Korset kan hjälpa till att efterforska familjemedlemmar som blivit skilda åt i ett krig, i en konflikt eller vid en naturkatastrof. Röda Korset finns i 189 länder, och har därför goda möjligheter att hitta de saknade personerna.
 • Träna svenska grupper
  Vid fyra tillfällen varje vecka är Röda Korset i Umeå ett stöd för människor som lär sig det svenska språket. Antingen har deltagarna med sig en läxa från skolan, eller så vill man bara sitta och prata en stund. Röda Korsets ungdomsförbund bedriver läxläsning för barn och unga på Ålidhem två gånger per vecka.
 • Folkrättsgrupp
  En viktig uppgift för Röda Korset är att sprida kunskap om internationell humanitär rätt och krigets konsekvenser. Vi vill också medverka till att öka människovärdet och det gör vi genom att informera om varför människor flyr, och hur de upplever situationen. Detta arbete sker i en grupp med informatörer som vi kallar Folkrättsgruppen.
 • Tjejgrupp
  Tjejgruppen är en verksamhet som hjälper nyanlända tjejer att få en aktiv fritid. Frivilliga ledare planerar och genomför roliga aktiviteter tillsammans med tjejerna – det kan vara allt från bakning till ridning.
 • Vän i Umeå
  Verksamheten är ett initiativ för att skapa kontakter mellan svenskar och invandrare. Genom detta nätverk blir du matchad med en person eller familj som du får lära känna. När du anmäler dig gör vi en kort intervju med dig/din familj, sen får du kontakt med din Vän. Vän i Umeå är ett samarbete mellan Kyrkan på Campus, Rädda Barnen, Röda Korset, KFUM, Kyrkor i Umeå, Ögonblicksteatern, Sensus, Humanisterna, Unbound, Bokcaféet Pilgatan och Rotary.
 • På flykt-rollspel
  I rollspelet”På Flykt” simuleras situationer som kan uppstå om en tvingas fly från sitt land mot en okänd framtid. Som deltagare ställs du inför en rad svåra val där besluten kan ge kännbara konsekvenser. Rollspelet är framtaget utifrån berättelser från människor som varit på flykt och utformat för att göra siffror, information och mänskliga rättigheter till någonting som känns i magen. Genom det ges en möjlighet till eftertanke och reflektioner om att vara på flykt. Passet avslutas med information och diskussion kring migrationsströmmar i världen och att belysa rätten till asyl. Rollspelet är ett sätt att öka förståelsen för vad det kan innebära att vara på flykt och arbeta för humanitet och mänskliga rättigheter.
 • Arezo Umeå
  I Umeå har vi ensamkommande flyktingbarn som närmar sig 18 års åldern. Dessa ungdomar får inte bo kvar i någon av Umeå kommuns boende för ensamkommande barn där de har sin trygghet när de fyller 18 år. Vi i Arezo vill verka för att de ungdomar som berörs ska få möjlighet att stanna kvar i Umeå och i den vardag de har här under sin asylprocess. Vi vill hjälpa dessa ungdomar genom att hitta människor som vill och har möjlighet att öppna sitt hem för dem. Just nu är flera ungdomar i akut behov av ett hem i Umeå. Kanske är just Du den som vill och har möjlighet? Även om du bara har möjlighet att erbjuda ett rum under några månader så är det välkommet. Anmäl ditt intresse här eller maila till arezo2017@outlook.com
 • Samhällsguider
  Röda Korset i Umeå har en verksamhet som heter Samhällsguider. Verksamheten syftar till att vara till stöd för personer som är nya i Umeå med att lösa praktiska frågor och problem. Till exempel hur du gör för att köpa ett busskort, hur det fungerar att boka en läkartid eller om du behöver någon som hjälper till att skriva ett CV. Samhällsguider är en drop-in verksamhet. Vi har inte svar på allt men tillsammans kan vi hitta svar och vägar i Umeå.
 • Axxess-metoden
  Röda Korset Umeåkretsen, tillsammans med ett antal samarbetspartners, har under två år arbetat med att ta fram en metodhandbok som syftar till att förenkla för verksamheter inom offentlig sektor och civilsamhället att nå fler nyanlända tjejer. Ladda ner metodboken

Första hjälpen

 • Första hjälpen-gruppen
  Alla första hjälpare arbetar frivilligt utan ekonomisk ersättning. Intäkterna från våra uppdrag går till material, resor, mat samt utbildning. Vår utbildning är utformad för att vi skall ge första hjälpen vid lättare skador. Vid svårare skador skall försöka återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner i väntan på medicinsk vård. Skall utföra en snabb och korrekt larmning för att få skadade så fort som möjligt under rätt vård. Vi arbetar oftast där människor samlas och det kan finnas en risk för olycksfall eller akuta sjukdomar. Exempel på våra uppdrag är: idrottsevenemang av varierande slag, publika evenemang såsom mässor, marknadsdagar och konserter samt skidbackarna kring Umeå. Vi tar även på oss uppvisningar och demonstrationer av första hjälpen.

Barn & Ungdomar

 • Jourhavande kompis
  Alla barn och unga, oavsett bakgrund, har rätt att bli behandlade med respekt och få komma till tals. Du har rätt att bli lyssnad på om du vill prata om det som är viktigt för dig. Därför finns Jourhavande kompis till för dig! Vår chattjour Jourhavande Kompis vänder sig till barn och ungdomar upp till 25 år. Hit kan du vända dig för att snacka om precis vad som helst.
 • Familjeläger
  De 6 senaste åren har Röda Korset tillsammans med KFUM och Öppen Gemenskap i Umeå arrangerat ett kostnadsfritt familjeläger på KFUMs lägergård på Norrbyskär, Västerbotten. Det vi velat uppnå är att barn och i ekonomisk utsatthet ska få möjlighet att åka på semester för att få miljöombyte, stärka banden inom familjen och knyta nya sociala kontakter. Under dessa sex år har vi sett hur både barn och föräldrar har växt som människor, hur de har fått nya vänner och hur de har svetsats ihop som familjer.
 • Läxhjälp
  Alla barn har rätt att klara skolan, oavsett vilka förutsättningar de har. Men många barn behöver ibland hjälp med sina läxor. Vi tycker att alla barn ska ha en lika chans i livet och att nå sin fulla potential. Därför bedriver vi läxhjälp som är gratis och öppen för alla. I Umeå erbjuder vi två tillfällen att få hjälp med sina läxor.
 • Tjejgrupp
  Tjejgruppen är en verksamhet som hjälper nyanlända tjejer att få en aktiv fritid. Frivilliga ledare planerar och genomför roliga aktiviteter tillsammans med tjejerna – det kan vara allt från bakning till ridning.
 • Metodmaterial: Nyanlända tjejers fritid
  Röda Korset Umeåkretsen, tillsammans med ett antal samarbetspartners, har under två år arbetat med att ta fram en metodhandbok som syftar till att förenkla för verksamheter inom offentlig sektor och civilsamhället att nå fler nyanlända tjejer. Ladda ner metodboken

Sociala verksamheter

 • Häktesbesök
  Alla som sitter frihetsberövade är inte lika. En sak har de dock gemensamt, de har under kortare eller längre tid skiljts från sina närmaste och fråntagits möjligheten att umgås med familj och vänner på ett naturligt sätt. Isoleringen innebär stor påfrestning för den intagne med funderingar över sin egen livssituation men även för sin familj och sin framtid. Röda Korsets besöksverksamhet syftar till att besökarna bryter ensamheten för en stund och kan ge hopp om en bättre framtid. Som besökare möter man människan bakom brottet som en neutral samtalspartner. Besöket bidrar till att tiden i häktet eller på anstalten samt övergången till friheten blir lättare. Besöken baseras helt och hållet på medmänsklighet och att skapa förtroende och trygghet i samtalet.
 • Handarbetsgrupper
  I Umeå finns ett antal handarbetsgrupper som stickar, syr och arbetar med återbruk.
 • Leva vidare
  Ibland är det ensamt och tungt att vara anhörig. Som anhörigvårdare är man ovärderlig men ibland behöver man stöd för att klara av sin egen situation. Det är oerhört viktigt att ha någon att dela sina vardagsbekymmer med, att veta att man inte är ensam om sina känslor samt att det finns många andra i samma situation. Leva vidare är en fortsättning av den verksamheten som tidigare kallades för Anhörigstöd. Gruppen består av anhörigstödjare och före detta anhörigstödjare som träffas en eftermiddag i månaden. Träffen syftar till att minska ensamheten och utsattheten för dem som tar hand om sina sjuka anhöriga.
 • Promenadsällskap
  Vill du att någon följer med som sällskap? Frivilligcentralen i Umeå erbjuder dig som känner att du behöver sällskap när du ska ut på någon aktivitet eller göra något ärende, en sällskapspartner.
 • Behöver du hjälp med att fixa något i hemmet?
  Frivilligcentralen i Umeå organiserar personer som vill ställa upp för att bistå äldre som behöver hjälp i hemmet med att byta glödlampor, byta gardiner, sätta upp tavlor, omplantera blommor och liknande. Sökande betalar eventuellt materiel och bilersättning om det varit nödvändigt för att utföra uppdraget men i övrigt är tjänsterna kostnadsfria.
 • Vill du att någon följer med som sällskap?
  Frivilligcentralen i Umeå erbjuder dig som känner att du behöver sällskap när du ska ut på någon aktivitet eller göra något ärende, en sällskapspartner.
 • Söker du en extra mormor eller farfar?
  I dagens samhälle är det många barn och vuxna som saknar kontakt med någon från en äldre generation. Frivilligcentralen i Umeå hjälper till att hitta en extra mor- eller farförälder.

Secondhand

 • Röda Korsets Secondhandbutiker
  Är du intresserad av vintage? Gillar du textilier eller är du kanske bra på att få elprylar att fungera?       I våra secondhandbutiker finns många olika uppdrag, allt ifrån att stå i kassan till prismärkning. Den som är volontär skriver antingen upp sig på ett pass i veckan om fyra timmar eller ett lördagspass i månaden. Även om vi är intresserade av vad just du kan krävs inga förkunskaper, vi inskolar alla och ser till att rätt person är på rätt plats. I Umeå driver Röda Korset två secondhandbutiker och i Sävar driver Röda Korset en secondhandbutik, mer om butikerna kan du läsa HÄR.  Anledningen att vi driver secondhandbutiker är dels för att Röda Korset i Umeå skall ha en stabil ekonomisk källa som kan kvalitetssäkra det humanitära arbete vi bedriver men också för att det är en del av vårt ansvarstagande miljöarbete. Världen står inför klimatförändringar och ca 180 miljoner människor är drabbade av klimatkrisens framfart världen över. En av de stora bovarna till de stora koldioxidutsläppen är vår konsumtion av nyproducerade varor och Röda Korset i Umeå vill vara en del av lösningen genom att inspirera människor till att handla secondhand.  Den som handlar hos oss bidrar både till Röda Korsets arbete och till ett minskat koldioxidutsläpp. Varje krona och varje återbrukad vara räknas! Låter detta som något för dig? Gör en intresseanmälan via frivillig@umeakretsen.se eller ring oss på 090 205 96 00

Insamling

 • Swish eller egeninsamling
  Från och med i år har Röda Korset Umeåkretsen möjlighet att ta emot swish-gåvor. Läs mer här
  Det går även att starta en egen insamling via nätet. Den formen av insamling kallas för egeninsamling. Läs mer här
 • Tradidionellt med insamlingsbössa
  Varje år gör vi ett antal insamlingar med bössor. Vi står vid matvaruaffärer och andra platser där det förväntas passera många människor. Vill du hjälpa till vid en akutinsamling, Världens Barn eller liknande insamling går det bra att lämna en intresseanmälan genom att skicka ett mail till oss – så hör vi av oss!

Dokumentär: Att vara volontär

 • Vill ni lära känna tre av våra frivilliga och se hur de ser ut, lyssna till deras engagemang och få inblick i ett ideellt engagemang? Då tipsar vi om att ta en titt på vår dokumentär: Att vara volontär. Filmen handlar om Magnus, Eleonore och Nisse. De har filmar sig själv under ett år – med en enklare filmkamera. Poppa lite popcorn, och luta er tillbaka.