#RÖDAKORSETUMEÅ

Nu startar arbetet med Humanitetens Rum

Ida och Anna är två studenter från Umeå Universitet som gör sin praktik på Röda Korset. De läser tredje året på kulturanalysprogrammet, programmet lär ut om kulturella betydelser i samhället och de arbetar med frågor som rör jämställdhet, integration, mångfald, makt och demokrati.

Just nu håller Ida och Anna på att starta upp ett projekt på Röda Korset som heter ”Humanitetens rum” som ska bli en mötes- och utbildningsplats.

Humanitetens Rum. Vi reder ut begreppen, visar på sambanden och ger länkar till handling för en bättre värld.

Mötesplatsen kommer att startas upp i Röda korsets lokaler i centrala Umeå och kommer att färdigställas under våren.

Har ni frågor, eller vill komma med tips om bra Mötesplatser i Umeå. Hör av er till oss idag!

frivillig@umeakretsarna.se eller 090-12 63 41 (Fråga efter Ida eller Anna, och finns inte de på plats går det lika bra att fråga efter Daniel)

En praoelevs betraktelse av delegatbesöket

av Matilda Powter

Jan-Erik Micko kom till Röda korset och berättade om sina upplevelser som vattendelegat i bland annat Pakistan. Det kom cirka 35 personer för att lyssna. Föredraget väckte många intressanta frågor hos lyssnarna som Jan-Erik besvarade.

Han berättade om skillnaderna mellan vattenförbrukningen i rika länder och fattiga länder vilket gav stor insikt om hur mycket onödigt vatten vi förbrukar. Både miljöaspekten och de etiska konsekvenserna togs upp.

Vi fick se starka bilder från det jordbävningsdrabbade området Balakot i Pakistan där Jan-Erik arbetade i tre månader med vattenrening. Han berättade om hur viktigt vattnet är vid katastrofer och att vattendelegaten alltid är de som är först på plats.

Jan-Erik pratade om problematiken som kan uppstå med logistiken för hjälparbetare vid katastrofer. Han förklarade att Svenska Herkulesplan, som ska transportera hjälparbetarna och deras material till olika katastrofområden, är väldigt mycket dyrare än i andra länder och att de vid Pakistanutryckningen var upptagna. När Jan-Erik och hans medarbetare anlänt i ryska Herkulesplan till Pakistans huvudstad Islamabad så körde de vidare mot Balakot. På deras resa körde de på vägar där massvis av kläder fick plogas bort för att de skulle ta sig fram.

Jan-Erik poängterade vikten av hur gåvorna placeras. I katastrofområden som t.ex. jordbävningsdrabbade Balakot vill man inte ha kläder, särskilt inte västerländska kläder. De massor av kläder som låg på vägarna i Pakistan blev uppbrända berättade Jan-Erik.

En röst ur publiken Johan_m_ram

Johan Svan, 27, kom och lyssnade på Jan Mickos föredrag om vattendelegat, här berättar han lite om hur han upplevde arrangemanget.

– Är du frivillig inom röda korset?

– Ja, jag är frivillig inom Uman Förstahjälpenkrets.

– Varför kände du att du ville komma hit ikväll?

– Det verkade intressant det här med en delegat. Jag visste inte så mycket om vad utlandsdelegaterna egentligen gör.

– Hur fick du information om arrangemanget?

– Daniel (RK) berättade om kvällen för mig och jag såg även affischerna som var uppsatta.

– Vilka förväntningar hade du innan du kom hit?

– Jag tänkte att det skulle vara intressant och det var det också.

– Vad lärde du dig av att komma hit?

– Mycket om vatten och jag tyckte att det var intressant att få veta mer om logistik i katastrofområden. Jag fick även nya insikter om min egen vattenförbrukning.

– Hur känner du inför att åka utomlands med Röda korset?

– Ja det skulle ju vara jätteroligt om det dök upp ett sådant tillfälle där man kan bidra med något.

– Säg att du fick genomföra ett mirakel, när du vaknar dagen efter så har det slagit in, hur har samhället förändrats då?

– Det vore ju fantastiskt om det helt plötsligt var fred i hela världen. Då skulle alla tycka om varandra och samarbeta.

Tänk smart – Lev hållbart!

Röda Korsets ungdomsförening hälsar alla välkomna att delta på en temakväll om hållbar utveckling.

Datum & Tid: 24 september kl: 19.00 – 21.00.

Plats: Röda Korset, Rådhusesplanaden 10-12  (Karta)

Rättvise-märkt? Fair Trade? Miljöcertifierad? Krav-märkt? Svanen-märkt? Ekologiskt? Rainforest alliance? Vet du vad alla dessa märkningar står för? Vad kan vi konsumenter och medborgare egentligen påverka och vad är hållbart?

Hållbar utveckling innebär för oss en strävan efter ett samhälle där dagens behov tillgodoses utan att kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov äventyras. Respekten för människors behov och grundläggande rättigheter samt hänsyn till miljön är det centrala. Ingen människa kan förändra världen, men alla kan påverka framtiden. Vad tycker du är hållbart? Vad tror du om våra möjligheter att förändra vårt sätt att leva för att inte förbruka naturens resurser? Under denna temakväll kommer du att inspireras av våra föreläsare Roja Razani från Studiefrämjandet och Göran Bergqvist från Naturskyddsföreningen om vad som är hållbart, rättvist och miljömässigt.

Kom och tyck till om vad vi som Umeåbor kan påverka!

/Agnes Björn, verksamhetsledare för Röda Korsets Ungdomsförenings grupp inom Hållbar Utveckling

Vill du ha mer information? Kontakta Agnes via formuläret här nedan, eller ring 090 – 12 6341

24 sept: Temakväll om Hållbar Livsstil

Röda Korsets ungdomsförening arrangerar en temakväll med namnet Tänk smart – Lev hållbart den 24 september i Röda Korsets lokaler i City.

Mer information kommer under nästa vecka.

Samtal om hållbar livsstil

Hösten 2008 genomförde Röda Korset en samtalsserie som vi valde att benämna Samtal om Hållbar Livsstil. Anders Vesterberg var samtalsledare och evenemanget var då, och är fortfarande, mycket spännande. Anders gjorde en fantastiskt ideell insats. Vi fann några beroendemönster, men vill gärna hitta nya!

Ett av borden under Samtal om Hållbar Livsstil

Pennorna gick varma. Kreativitet är viktigt för att finna nya vägar.

Vi är intresserad av att genomföra ett liknande evenemang under SEE Umeå, gärna på ett fik. Finns det några som är intresserade av att hjälpa till? Finns det ett fik som skulle vilja samarbeta med oss?

Fler bilder kommer att läggas ut från dessa kvällar, men de kommer efter att solen gått i moln! :)