#RÖDAKORSETUMEÅ

Välkommen till nätverksträff i Umeå

Välkommen till träff för nätverket På Flykt Umeå, torsdag 25 augusti kl. 18-20.                                     

Inför hösten kommer vi att ha en nätverksträff för föreningar och andra aktörer i Umeå som på olika sätt vill arbeta med integration tillsammans med människor som flytt till Sverige och Umeå.

Röda Korset har av Umeå Kommun fått en samordnande roll för koordinering av ideella aktörer med intentionen att arbeta långsiktigt med integration och inkludering av nyanlända och asylsökande människor i civilsamhället. Ett stort antal föreningar är engagerade i detta och bidrar med aktiviteter och andra sociala insatser. Andra är helt nya och vill vara med och bidra.

Vad vi kommer att ta upp:

  •  Kort lägesbeskrivning om aktörer i Umeå
  • Vilka behov finns? Vad är på gång och vilka resurser finns tillgängliga?
  • Att ingå i nätverket – hur vill vi att ett nätverk ska organiseras?
  • Hur kan vi dra nytta av samverkan?

Anmälan sker via nils.radstrom@umeakretsen.se
Ange vilka ni är som kommer (gärna två personer) och vilken förening ni representerar. Ange även specialkost/allergier då vi bjuder på smörgåsfika.

Röda Korset startar arabisktalande telefonjour!

Visitkort - arabisktalande telefonjour

Visitkort – arabisktalande telefonjour

Idag öppnar Röda Korsets arabisktalande telefonjour!
Jouren är bemannad av frivilliga varje onsdag mellan kl: 10-14.
Ni når den på telefonnummer: 0771 – 900 800

Sprid gärna den här kunskapen vidare i era digitala och fysiska nätverk.

Här kan ni läsa mer om hur våra olika jourer fungerar.

Brian Palmer besöker Umeå den 12 maj

Kom och lyssna till socialantropologen Brian Palmer, expert på civilkurage och aktivism. Utifrån temat ”Medmänsklighet som överlevnadsstrategi” kommer han att tala kring om hoppet är det sista som överger människan och varför människor fortsätter att hjälpa varandra även i katastroflägen.

Föreläsningarna är gratis, men det kommer finnas möjlighet att skänka pengar till förmån för Röda korsets projekt till stöd för HIV-drabbade barn och ungdomar i södra Afrika.

Två tillfällen den 12 maj:                                          Föreläsningarna hålls på engelska.
Kl: 15.15   Umeå Universitet, Hörsal D.
Kl: 18.30  Café Pilgatan (Föreläsning och samtal)

Arr: Röda Korsets Globalgrupp i Umeå samt FN-förbundets studentförening i Umeå

Poster, Brian Palmer Umeå 2011.

Poster, Brian Palmer Umeå 2011.

In english:
Come and listen to Mr. Brian Palmer, social anthropologist and expert in moral courage and activism. Starting out on the theme ”Compassion as a survival strategy” he will talk about how hope persists among people in the darkest of times and how come people continue to help each other in disasters and catastrophes when everything around them has fallen apart.

The lectures are free of charge, but there will be a possibility to give money in behalf of Red Cross projects which support children and youth with HIV in souther Africa.

The lectures will be held in English.

For more information about mr Palmer, visit his website www.brianpalmer.org

The event is organized by the Global group of the Red Cross in Umeå and the Student society of the UN Union in Umeå.

Ett stort tack till Folkmusik för Japan!

Den 2 april genomförde folkmusiker från länet en konsert i Umeå, efter ett initiativ från Daniel Pettersson. Syftet med konserten var att samla in pengar till de drabbade i Japan, men det blev även en kväll som handlade om medmänsklighet, människans goda sidor, härlig musik och dans.

Kvällen inbringade 20.137 kr till förmån för Japanska Röda Korsets arbete.

Ett stort tack till alla som kom för att spela, lyssna och dansa. Ni är fantastiska!