#RÖDAKORSETUMEÅ

Vill du bli en av 10 nya frivilliga inom våra internationella projekt?

Uppdraget handlar om att sprida information, planera temadagar och workshops samt inspirera andra att engagera sig i internationella utmaningar. Fokus under våren blir på Södra Afrika, och inga tidigare erfarenheter behövs för att delta i gruppen. Kontakta Daniel 070 – 30 77 906, daniel.norman@umeakretsen.se.

Här nedan är några bilder från tidigare arbeten som Globalgruppen i Umeå arbetat med.

Arbete mot könsrelaterat våld i Demokratiska Rebubliken Kongo (2010):
Vi bjöd in journalisten Christina Wahldén, vi byggde upp en fotoutställning (se bilden nedan) och vi samlade in nästan 40.000 kr till projektet.

Fotoutställning Mötesplats Kupan 2009/2010

Hjälp till krigsdrabbade barn i Sierra Leone och Liberia(2008-2010):
Vi har under två år, tack vare våra fantastiska sömnadsgrupper, samlat in ungefär 60.000 kr till detta projekt. Vi genomförde våren 2009 en delegatföreläsning med Madeleine Lundberg (Läs VFs artikel här) och våren 2010 fick vi besök av Rita och Jimmy, från Liberia. Rita är en fd. barnsoldat som berättade om sina erfarenheter och hur hon i dag lever ett hoppfullt liv (Läs DNs intervju med Rita).

Jimmy och Rita på besök i Umeå 2010

Rent vatten för bättre hälsa i Eritrea (2009):
Sedan 2008 har Umeå en hållbarhetsvecka, som heter SEE. Vi har deltagit alla år, och under 2009, samlade vi in drygt 8.000 kr till rent vatten för att skapa bättre hälsa i Eritrea.

Från MVG-gallerian 2009

”Du kan glömma bort ditt eget barn”

Christina Wahldén är reporter och författare och har på Röda Korsets uppdrag besökt olika konfliktområden och mött kvinnor som drabbats av krig och dess effekter.

Ifjol skrev Christina boken ”Du kan glömma bort ditt eget barn – Kvinna i krig” där tyngdpunkten ligger på kvinnor och flickors situation i Demokratiska Republiken Kongo. Boken belyser hur ”kvinnors kroppar är en del av krigets slagfält”, delvis med tanke på att våldtäkt är en del av dagens krigstaktik.

Den 6 maj, kl: 18.30, kommer Christina till Umeå och Röda Korset (hitta hit) för att visa bilder och berätta om sina efarenheter. Hon kommer även läsa stycken från boken ”Du kan glömma bort ditt eget barn”.

Globalgruppen i Umeå, som har arbetat med Demokratiska Republiken Kongo under våren, kommer att presentera en fotoutställning, med bilder från Christnas bok tagna av den kända fotografen Malin Hoelstad.

Varmt välkomna!

Globalgrupp. Vad handlar det om?

Det här är en text för dig, som vill jobba med globala frågor i Sverige!

Röda Korset är en världsomfattande organisation, som finns i 186 länder och vi är omkring 100 miljoner medlemmar och volontärer. I Sverige gör ungefär 40 000 människor en frivilliginsats via Röda Korset.

Med tanke på den globala prägeln kan en lokal förening arbete med internationella frågor exempelvis här i Umeå. Detta arbete sker främst i någonting som kallas Globalgrupp.

En Globalgrupp är ett antal personer som arbetar med att skapa engagemang, sprida information, utbilda eller samla in pengar till de projekt som Svenska Röda Korset stöder via Internationella Röda Korset. Det kan handla om att få information, om engångsinsatser (insamling) likväl som åtaganden under längre tid (internationella grupper och studiecirklar). Aktiviteterna sker hemma i Sverige och handlar inte om direkt samarbete med andra lokala kretsar i andra internationella föreningar eller om besöksresor.

I Umeå startade en globalgrupp hösten 2009. Gruppen arrangerade – innan man hade beslutat vilket projekt man skulle jobba med – en första föreläsningskväll den 25 november (läs mer här). Vid årsskiftet bestämde gruppen att fokusera på kvinnor och flickors situation i Demokratiska Republiken Kongo, ett ämne man arbetat med under våren 2010. Man planerade in några föreläsningskvällar som sedan ”skalades ned” till att bli en föreläsningskväll den 6 maj med Christina Wahldén och en fotoutställning med Malin Hoelstads bilder från boken ”Du kan glömma bort ditt eget barn – Kvinna i krig” (läs mer här).

Är du intresserad av att starta upp en globalgrupp, eller ta över nuvarande globalgruppens arbete? Ta kontakt med oss idag!

Daniel Norman
daniel.norman@umeakretsen.se
090 – 12 63 41 / 070 – 30 77 906

Majaktiviteter i Umeå

Kvällen den 6 maj kommer Christina Wahldén på besök. Christina Wahldén
har på Röda Korsets uppdrag rest runt i krigsområden och mött kvinnor
som blivit krigets dubbla offer. Tyngdpunkten ligger på Demokratiska
Republiken Kongo.

KongoutstErsbGlobalgruppen i Umeå kommer samtidigt att visa upp en fotoutställning med bilder från Röda Korsets arbete i DR Kongo – den finns redan nu till beskådan på Kupan Ersboda.

En del av fotona i utställningen kommer från Christinas bok som heter ”Du kan glömma bort ditt eget barn”. Vi kommer att starta en bokcirkel kring den inom kort.

För mer information om bokcirkeln eller om hur man arbetar med globalgruppsprojekt kontakta Daniel.

Den 8 maj sätter vi upp ett tält som Röda halvmånen använde i Iran 2003
vid jordbävningen i Bam. Kretsarna kommer att träffas den 22 april för
att planera årets rödakorsdag.

Umeå får den 20-21 maj besök från ett av Röda Korsets CAR-centra.