#RÖDAKORSETUMEÅ

Robin träffar regeringsdignitärer i Wien

Här nedan följer en intervju med Robin, som är frivillig i Röda Korsets Folkrättsgrupp i Umeå, samt i Röda Korset mot kärnvapen-gruppen.  robin

Hej Robin! Vad gör du i Wien?

Jag befinner mig på den internationella konferensen Vienna Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons.  Här samlas regeringsföreträdare från hela världen, Rödakors- och rödahalvmånerörelsen, företrädare för NGO:s, religiösa ledare,  framstående forskare, med flera, för att kraftsamla för en värld utan kärnvapen.

Min uppgift här är att inhämta kunskap och bygga kontakter för den nyetablerade kärnvapengrupp som tillkommit i svenska Röda Korset. Våra rödakorsvänner i Australien och Norge har framgångsrikt drivit kärnvapenkampanjer som starkt påverkat opinionen och byggt upp rörelseenergi i riktning mot ett förbud mot kärnvapen. Jag vill ta intryck av den globala rörelse som finns för en trygg värld, fri från kärnvapen och ta med detta till vårt arbete i kärnvapengruppen.

 Varför är frågan om kärnvapen så viktig?

Det korta svaret är: för att vi fortfarande lever. Vi måste försäkra oss om att det finns en värld för efterkommande generationer att leva och utvecklas i. Så länge bomberna finns handlar frågan inte om utan när det smäller. Därför måste de avskaffas, innan de avskaffar oss, mänskligheten.

Vilken roll har Röda Korset i frågan om att alla världens länder ska skrota sina kärnvapen?

Röda Korset är världens största humanitära nätverk och fanns på plats efter de fasansfulla bombningarna i Japan efter andra världskriget. De humanitära effekterna av användandet av dagens kärnvapen är oöverskådliga. Här kan Röda Korset, i kraft av sin storlek och sitt mandat, driva på för att världens stater tar sitt ansvar och ser till att bannlysa de nukleära massförstörelsevapnen.

Kan vi som organisation verkligen lyckas med att få bort alla kärnvapen?

Till följd av en kraftfull folklig mobilisering och starka påtryckningar från olika håll förmåddes USA och Ryssland att halvera sina kärnvapenarsenaler i slutet av kalla kriget. Mänskligheten har tidigare rönt stora framgångar i att förbjuda kemiska vapen och biologiska vapen. Det är ju för sjutton tack vare Röda Korset vi har Genèvekonventionerna! Så det är klart vi kan och måste göra skillnad!

Vad vill du säga till den som läser den här intervjun?

Jag är Röda Korset. Du är Röda Korset. Vi är del av världens största humanitära nätverk och i detta finns en enorm kraft som vi samtliga kan begagna oss av. Jag är en kille från Arvidsjaur i Norrbottens inland. Jag kan påverka lite. Du som läser kan påverka minst lika mycket och säkert mer! Anslut dig till arbetet, för det här måste ske nu!

Vill du ta ett lika tydligt ställningstagande som Robin? Hör i så fall av er till oss, så kan vi berätta mer om uppdrag!
Till kontakta oss…