#RÖDAKORSETUMEÅ

Hej och välkommen till SESAM! (tidigare Arezo)

SESAM är ett ideellt samarbete mellan Röda Korset och Umeå kommun som fokuserar på att stötta ensamkommande flyktingars etableringsprocess i Umeå.

Namnet SESAM har tagits fram i samarbete med våra ungdomar och syftar till att spegla de nya möjligheter som vi har framför oss 2019. Tanken är att namnet ska stärka ungdomarnas egna drivkrafter att, tillsammans med frivilligfamiljer och andra – hitta nya öppningar och vägar in i svenska samhället.

Vårt fokus under 2019:

  • Studier – att de studier man har inlett också kan fullföljas
  • Boende – att ha en adress är en förutsättning för att kunna stanna i Umeå och fullfölja sin utbildning eller hitta ett arbete. Här är ett fortsatt engagemang från er frivilligfamiljer fortfarande den allra finaste lösningen, och tillsammans kan vi kanske skapa fler alternativ?
  • Praktik eller arbete – att skaffa sig möjlighet att stå på egna ben ekonomiskt och att få praktik- eller arbetslivserfarenhet, och som kanske leder till drömjobbet så småningom.
    Vi planerar även att löpande dela information och använda kanalen för upprop som berör oss.

Tillsammans gör vi skillnad!