#RÖDAKORSETUMEÅ

Svenska Röda Korset bedriver läxhjälp i Sverige.

Vill du hjälpa någon att lära sig svenska?
Vid tre tillfällen varje vecka är Röda Korset i Umeå ett stöd för människor som lär sig det svenska språket. Antingen har deltagarna med sig en läxa från skolan, eller så vill man bara sitta och prata en stund. Röda Korsets ungdomsförbund bedriver läxläsning för barn och unga på Ålidhem två gånger per vecka: Läxläsning på Ålidhem.
Vill du hjälpa till som volontär?
Aktiviteten i vår citylokal sker en gång i veckan, och verksamheten i city riktar sig till personer som är över 18 år. Hör av er till oss, så kan vi berätta mera om verksamheten och hur du kan engagera dig.

Anmäl ert intresse här