#RÖDAKORSETUMEÅ

Svenska Röda Korset bedriver läxhjälp i Sverige.

Behöver ditt barn hjälp med läxor?
Vid tre tillfällen varje vecka är Röda Korset I Umeå ett stöd för människor som lär sig det svenska språket. Antingen har deltagarna med sig en läxa från skolan, eller så vill man bara sitta och prata en stund. Aktiviteten på Ålidhem handlar nästan uteslutande om läxläsning, där målgruppen är barn och unga men ibland även föräldrar till barn.
Vill du hjälpa till som volontär?
Är du intresserad av att hjälpa till på Ålidhem, tar ni kontakt med oss via vår kontaktsida. Aktiviteten sker två gånger per vecka, och du behöver inte ha några förkunskaper. Vissa tider utgår vi från ett schema medan under andra tider behövs inte detta.

Anmäl ert intresse här