#RÖDAKORSETUMEÅ

SCANTIME: 1-06-26
MODTIME: 1-06-26
MEDIATYPE: 052/55 SPD 0000
SCANNERVENDOR: KODAK     /4220
SCANNERPRODID: FilmScanner 2000
SCANNERFIRMREV: 4.17
SCANNERSERIAL: 469
PIW: Eastman Kodak
PHOTOFINISHER: Crimson

Vi hjälper människor att få kontakt
Varje år förlorar tusentals människor kontakt med varandra i samband med krig, konflikt och naturkatastrofer. Att leva i ovisshet om vad som hänt en saknad anhörig kan vara oerhört plågsamt. Enligt den internationella humanitära rätten har anhöriga som förlorat kontakten med en familjemedlem rätt att få vetskap om sin anhöriges öde.

I områden där mobiltelefon eller vanlig telefon, postgång eller Internettillgång har slagits sönder eller överhuvudtaget inte finns erbjuder Röda Korset möjligheten att skicka ett så kallat Rödakorsmeddelande. Meddelandet måste vara personligt, och får inte innehålla militärstrategiska, religiösa, eller politiska budskap. Meddelandet distribueras därefter via Röda Korsets unika nätverk.

 

Vill du hjälpa till som volontär?
Om du är intresserad av den här frågan blir din hemvist en verksamhetsgrupp som heter FIA-gruppen. Den arbetar med efterforskning av familjemedlemmar och familjeåterförening.

Filmtipsvideo-meddelande 200px
Filmen visar hur Röda Korset arbetar med Rödakors- meddelanden i Afghanistan. Tittaren får följa bland annat följa med Mohammed Ali som arbetar som esom arbetar uteslutande med den här typen av frågor i Afghanistan. Filmen har engelsk textning. Längd 10 min 55 sek.

Anmäl ert intresse här