#RÖDAKORSETUMEÅ

1000x-axxess2

En metodbok för att inkludera nyanlända tjejer

Röda Korset Umeåkretsen, tillsammans med ett antal samarbetspartners, har under två år arbetat med att ta fram en metodhandbok som syftar till att förenkla för er verksamhet att nå fler nyanlända tjejer.folder 1d 300px
Metoderna presenteras i delarna; Den personliga relationen, Delaktighet och Samarbete. Till höger kort beskrivna. Varje del innehåller beskrivningar av metoderna samt exempel på hu andra verksamheter arbetat med metoderna, en checklista avslutar varje del, där kan du se hur ni kan göra för att komma igång.

Vi hoppas att du genom handboken kan finna inspiration och de praktiska verktyg du behöver för att hitta kraft och motivation att lyckas med arbetet i just er verksamhet.
folder 5

 

LADDA NER METODBOKEN!
» RödaKorset-Axxessmetoden.pdf

Den personliga relationen

Det här avsnittet handlar om att skapa trygghet. Genom att etablera förtroende och relation med målgruppen minskas avståndet till aktiviteterna. Att hitta relevanta förebilder som har förmåga att nå ut till målgruppen, samt att finnas på deras arena och visa engagemang för deras vardag är viktiga verktyg i relationsskapandet.

folder 4
Delaktighet

En framträdande faktor för att nå ut till nyanlända tjejer är att låda dem själva vara delaktiga i planering och genomförande av aktiviteter. Genom att ge dem möjlighet att påverka når ni ut i deras nätverk samtidigt som de får lära sig något nytt och ta ansvar vilket stärker dem som individer.

folder 3
Samarbete

Genom att samarbeta kan gemensamma ansträngningar göras för att inkludera nyanlända tjejer. Börja tänka kreativt kring verksamheter där målgruppen finns samt vilka andra verksamheter ni kan knyta kontakt med. Samarbete ger er möjlighet att både nå ut till målgruppen och samtidigt skapa förutsättningar för tjejernas fortsatta deltagande.