#RÖDAKORSETUMEÅ

Första hjälpentävlingar anordnas varje år av Röda Korset. Här SM i första hjälpen i Umeå.

Det här gör en första hjälpare
Alla första hjälpare arbetar frivilligt utan ekonomisk ersättning. Intäkterna från våra uppdrag går till material, resor, mat samt utbildning.

Vår utbildning är utformad för att vi

  • skall ge första hjälpen vid lättare skador.
  • vid svårare skador skall försöka återställa och upprättålla livsviktiga kroppsfunktioner i väntan på medicinsk vård.
  • skall utföra en snabb och korrekt larmning för att få skadade så fort som möjligt under rätt vård.

Vi arbetar oftast där människor samlas och det kan finnas en risk för olycksfall eller akuta sjukdomar. Exempel på våra uppdrag är: idrottsevenemang av avrierande slag, publika evenemang såsom mässor, marknadsdagar och conserter samt skidbackarna kring Umeå. Vi tar även på oss uppvisningar och demonstrationer av första hjälpen.
Vill du engagera dig i gruppen?
Vill du bli första hjälpare, eller veta mer om vår verksamhet? Kom på en utav våra informationsträffar. Då får du veta mer om vår verksamhet, hur du blir första hjälpare, vad du kan förvänta dig av oss och vad vi förväntar oss av dig. Vi avslutar med gemensam fika för att vi ska få chansen att lära känna dig.

Nästa informationsträff sker under början på höstterminen. Maila info@uman.nu för att göra en intresseanmälan och få mailutskick då datum för nästa informationsträff är satt.