#RÖDAKORSETUMEÅ

Sudan, Durum. Undervisning om krigets lagar för soldater SLA (Sudanese Liberation Army).

Varför en folkrättsgrupp?
En viktig uppgift för Röda Korset är att sprida kunskap om internationell humanitär rätt och krigets konsekvenser. Vi vill också medverka till att öka människovärdet och det gör vi genom att informera om varför människor flyr, och hur de upplever situationen. Detta arbete sker i en grupp med informatörer som vi kallar Folkrättsgruppen.

Vill du bli informatör?
Vi utbildar frivilliga informatörer i hela landet som genom sitt stora intresse och engagemang gör denna verksamhet möjlig. Informationsinsatserna sker på skolor, i andra organisationer eller på företag.

Filmtipsihl 200px
Vad är egentligen internationell humanitär rätt? Den här filmen visar väldigt tydligt vad det handlar om. Filmen är på engelska. Längd 4 min 43 sek.

Anmäl ert intresse här