#RÖDAKORSETUMEÅ

1000px-familjelager

Det finns ungefär två miljoner barn i Sverige. Enligt UNICEFs rapport om utanförskap är Sverige ett bra land att leva i för de allra flesta men det finns barn som hamnar utanför. Barn som inte får tillgång till de rättigheter som många av oss tar för givet i samhället, såsom utbildning, barnhälsovård, kultur- och fritidsaktiviteter.

Enligt Rädda Barnens årsrapport 2012 om Barnfattigdomen i Sverige lever 248 000 av våra 2 miljoner barn i fattigdom. Det betyder att 13 procent av alla barn i Sverigelever i familjer som får försörjningsstöd och/eller har låg inkomststandard. Rädda Barnens rapport visar också på ett ökande antal barn i Sverige som växer upp i familjer med en inkomst under fattigdomsgränsen. Barnen i dessa familjer kan sällan följa med på skolutflykter, gå till simhallen, vara med i musikskolan eller gå på bio med sina kompisar. Barnen har ofta inga semesterresor att berätta och prata om efter sommarlovet och många av barnen berättar om en uppväxt där de känner sig utanför och misstrivs i vardagen.

Barnfattigdom är ett verkligt problem i Sverige idag. Barn som inte har tillgång till sina rättigheter ges inte möjlighet att delta i samhället på samma villkor som alla andra. Barn som lever i ekonomisk utsatthet och social problematik under barndomen löper stor risk för att slås ut och hamna i socialt utanförskap senare i livet. Därför har vi, samhället, ett ansvar för att ge stöd till dessa barn tidigt. Förebyggande insatser är positivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv samtidigt som tidiga insatser i syfte att ge barn i resurssvaga familjer bättre levnadsvillkor kan förhindra socialt utanförskap för barnen både på kort och på lång sikt.

“Alla barn har rätt till fritid och lek.”

Artikel 31 I FNs Barnkonvention

FNs barnkonvention framhäver barn rätt till vila och fritid och till att delta i lek och fritidsaktiviteter.

Vad vi vill och vad vi gör

Med projektet Familjeläger vill vi försöka tillgodose barns rätt till skälig levnadsstandard och rätt till fritid och lek, Barnkonventionen artikel 27 och 31. Det vill vi göra genom att ge föreutsättningar för semesterupplevelser som gör att barn som lever i social och/eller ekonomisk utsatthet upplever en kulturell och social inkludering, oberoende av sina föräldrars ekonomiska situation. Genom att anordna Familjeläger vill vi ge dessa barn möjlighet att åka på semester med sin familj precis som sina jämnåriga.

De fem senaste åren har Röda Korset tillsammans med KFUM och Öppen Gemenskap i Umeå arrangerat ett kostnadsfritt familjeläger på KFUMs lägergård på Norrbyskär, Västerbotten. Det vi velat uppnå är att barn och i ekonomisk utsatthet ska få möjlighet att åka på semester för att få miljöombyte, stärka banden inom familjen och knyta nya sociala kontakter. Under dessa fyra år har vi sett hur både barn och föräldrar har växt som människor, hur de har fått nya vänner och hur de har svetsats ihop som familjer.

Familjer som får erbjudande om att åka på Familjeläger har inga andra liknande erbjudanden, och har levt i en svag ekonomisk situation över tid. Semesteruppehållet erbjuds familjer som har minst ett barn i åldern 3 -13 år. Det är av stor vikt  för oss att hela familjen åker på semester tillsammans. Då får familjen möjlighet att dela upplevelsen tillsammans och skapa gemensamma minnen. Familjelägret är en aktiv semester. Stora delar av semestern äger rum utomhus oavsett väder och årstid. Både barn och vuxna deltar i många varierade aktiviteter och det bidrar till en positiv bemästringskänsla för hela familjen. Alla kan!

Anställda i kommunen har översikt över vilka barnfamiljer som har störst behov av semester och vi samarbetar med skolhälsan, socialtjänsten och andra offentliga instanser som är i kontakt med målgruppen för att säkerställa att det är de familjerna med störst behov som får erbjudandet om att delta.

Semestererbjudandet ska leda till:

  • Nätverksbyggning
  • Social utveckling och känslan av att kunna
  • Kulturell inkludering
  • Starkande av familjebanden

 

Lyssna på P4 Västerbottens reportage om lägret här:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5589899

 

Nu kan du även ge bort en dag på familjelägret som julklapp eller present!