#RÖDAKORSETUMEÅ

Svenska Röda Korset bedriver mentorsprogram i olika delar av landet.

Att vara vän till en nyanländ
Tillsammans med några andra organisationer i Umeå parar vi ihop personer som nyligen kommit till Sverige tillsammans med en vän som de kan prata svenska med, fika eller göra andra roliga saker tillsammans med. Träffarna är individuella och sker 1-4 gånger per månaden, vilket kan variera beroende på kontakt.
Vill du hjälpa till som volontär?
Det finns i dagsläget två möjligheter att engagera sig i frågan. Antingen som ledare för den verksamhetsgrupp inom Röda Korset som heter Sesam eller som deltagare i ett samarbetsprojekt som heter Vän i Umeå.
Anmäl ert intresse här