#RÖDAKORSETUMEÅ

Bakgrund

Nätverket På Flykt i Umeå tog form som ett resultat av de akuta insatser riktade till transitflyktingar i Umeå – människor som tillfälligt tog sig igenom Umeå eller bodde på tillfälliga boenden i väntan på plats på ett mer ordnat boende. Insatserna för dem som genomfördes i Umeå var av volontärer i den lokala gruppen Refugees Welcome Umeå i samarbete med Röda Korset.

Organisering av volontärarbetet

Nätverket är numera öppet för alla lokala föreningar som vill verka för humanitet och respekt i bemötandet av de personer i behov av skydd och stöd som av olika skäl söker sig till Umeå. Intresseanmälan, se nedan.

Nätverket stöds av lokala organisationer, näringsliv och företag, studieförbund, Umeå Kommun, trossamfund och Statliga institutioner. Det genomförs olika gemensamma aktiviteter samt en samordning och kunskapsutbyte mellan organisationer och nätverk.

Det operativa arbetet utförs av volontärer som åtar sig till personliga arbetsuppdrag inom ramen för olika arbetsgrupper.

Nätverket På Flykt Umeå – Programförklaring 20151202

» Här kan din förening göra en intresseanmälan till nätverket På Flykt Umeå

» Lämna en intresseanmälan att bli volontär

» Ge en gåva till Nätverket via Swish

» Gåvor till På Flykt Umeå