#RÖDAKORSETUMEÅ

Tack för din gåva!
I nätverket På Flykt Umeå tas gåvor från företag och allmänhet emot av Röda Korset på Mariedal eller på annan avtalad plats. Av inlämnat material sorteras fram det som för närvarande efterfrågas (dag för dag, ibland timme för timme) och delas sedan ut via volontärer på plats.

Umeå Kommun har ett pågående samarbete med alla ideella secondhandbutiker i och kring Umeå där målet är att underlätta för de nyanlända att komma till butikerna för att handla, och för att undvika att utdelning av begagnade kläder sker på boendena. Detta av omtanke och respekt för de asylsökande. Vill du veta hur du som volontär kan hjälpa till eller skänka gåvor – kontakta din närmaste butik!

Inom nätverket finns även ett stort behov av kontanta medel för både akutinsatser och det långsiktiga integrationsarbetet. Detta kan handla om för inköp av leksaker eller utrustning, tågbiljetter, sjukvårdsmaterial, hyrbilar för transport av personer mm. Inlämnade gåvor som inte efterfrågas akut säljs i Röda Korsets butiker. Här omvandlas de till medel i den pågående krisen och i det långsiktiga hjälparbetet. Ju finare gåvor – desto mer kan vi hjälpa!

OBS! Tänk på när du sorterar: Enbart helt och rent material delas ut till utsatta eller säljs i butikerna. Vi tackar för din omtanke när du sorterar, och för att du som givare har förståelse för att material som måste kasseras innebär en kostsam och onödig hantering.

Har du frågor kring inlämning kan du ringa Röda Korsets butik på Mariedal 090-205 96 10 vardagar 10-18, lördagar 11-15.

» Lämna en intresseanmälan att bli volontär

» Ge ett bidrag till nätverket via Swish

» Läs mer om nätverket På Flykt

» Köp ett busskort till en asylsökande