#RÖDAKORSETUMEÅ

I Umeå har vi ensamkommande flyktingbarn som närmar sig 18 års åldern och som ännu inte har fått besked i sin asylprocess. Dessa ungdomar får inte bo kvar i någon av Umeå kommuns boende för ensamkommande barn där de har sin trygghet när de fyller 18 år. De flyttas då till en ledig plats någonstans i Sverige i något av Migrationsverkets boende för vuxna. På sin 18 årsdag förlorar de sitt hem, sin gemenskap, sitt nätverk, sina fritidsaktiviteter, sin God Man och sina lärare. Vid flytt till en annan kommun finns heller inga garantier för att dessa ungdomar får fortsätta gå i skola.

Vi i Arezo vill verka för att de ungdomar som berörs ska få möjlighet att stanna kvar i Umeå och i den vardag de har här under sin asylprocess. Vi vill hjälpa dessa ungdomar genom att hitta människor som vill och har möjlighet att öppna sitt hem för dem.

Just nu är flera ungdomar i akut behov av ett hem i Umeå. Kanske är just du den som vill och har möjlighet? Även om du bara har möjlighet att erbjuda ett rum under några månader så är det välkommet!

Anmäl er familjs intresse här eller kontakta oss via mail: arezo2017@outlook.com

PS. Arezo är Dari och betyder ungefär hopp eller önskan. Arezo är också namnet på en ung flicka som, tillsammans med två syskon, lämnade Afghanistan under våren 2015 för att hitta en fristad i Europa. I tumult vid gränsen mellan Iran och Turkiet kom syskonen ifrån varandra. I Umeå hoppas och önskar två syskon att Arezo ska bli återfunnen. DS