#RÖDAKORSETUMEÅ

Medlemmar: Välkomna till Årsmöte för Umeåkretsen!

Röda Korset Umeåkretsen

Styrelsen för Umeåkretsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna att ta del av det gångna årets arbete, samt att välja inriktning för det kommande.

 

Dag:              Tisdag 25 februari

Tid:                18.30

Plats:             Röda Korset Rådhusesplanaden 10 B

 

Förslag till dagordning kretsstämma:

 

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justerare jämte ordföranden justera stämmoprotokollet och tillika vara rösträknare
 5. Justera röstlängden
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Frågan om stämmans stadgeenliga sammankallande
 8. Berättelsen över kretsstyrelsens/kretsens verksamhet
 9. En genomgång av det ekonomiska utfallet med kommentarer (Verksamhetschef Anna-Marja Hagner)
 10. Revisionsberättelse över kretsstyrelsens verksamhet och förvaltning för närmast föregående verksamhetsår
 11. Fastställande av balans- och resultaträkning
 12. Frågan om ansvarsfrihet för kretsstyrelsen
 13. Förslag till inriktning för kommande verksamhetsår
 14. Beslut med anledning av motioner och förslag till kretsstämman
 15. Beslut om antal ledamöter i kretsstyrelsen
 16. Val av ordförande i kretsstyrelsen
 17. Val av ledamöter till kretsstyrelsen
 18. Val av representanter till samverkansrådet eller delegation till kretsstyrelsen att utse denna eller dessa
 19. Val av ledamöter till valberedningen
 20. Val av föreningsrevisorer och ersättare
 21. Val av representant/representanter till Frivilligcentralen
 22. Kretsordförande, styrelseledamöter har ordet
 23. Stämmans avslutande

 

Välkommen med din anmälan på telefonnummer 070-108 58 42, eller per e-post: kansliet@umeakretsen.se

 

Medlemmar i Umeåkretsen har rösträtt på årsstämman. Verksamhetsberättelse finns att läsa från och med den 18 februari på mötesplatsen i cen­trum, Rådhusesplanaden 10B och i vår secondhandbutik på Björnvägen 7 (Miohuset på Stora Birk/Mariedal)