#RÖDAKORSETUMEÅ

Inbjudan till årsmöte Röda Korset Umeåkretsen

Styrelsen för Umeåkretsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna att ta del av det gångna årets arbete, samt att välja inriktning för det kommande året.

Dag:              Tisdag 26 februari
Tid:               18.30
Plats:            Röda Korset Rådhusesplanaden 10 B

Anmälan görs via kansliet@umeakretsen.se eller 070 108 58 42.

 

TILLSAMMANS HITTAR VI NYA VÄGAR

2018 och 2019 – Fokus på integration och samordning av insatser
Det gångna året har vår rödakorsförening alltmer fungerat som ett nav för samordning av lokala föreningar i Umeå – framförallt i frågor kring integration. Rollen har utvecklats med stöd från Umeå kommun under de tre senaste åren efter flyktingsituationen 2015.

Utöver våra ordinarie verksamheter kring Secondhand, asylsökande, nyanlända, stöd till äldre och ensamma, häktesbesökare samt vårt praktikantprogram, utvecklar vi nu tillsammans med lokala föreningar och studieförbund verktyg för att säkerställa kvalitet inom det ideella arbete som utför s i Umeå.

Under det kommande året planerar vi med stöd från Delmos, Delegationen mot segregation, att utveckla en bred modell för samordning som även inkluderar organisationer utöver civilsamhället. Detta eftersom vi ser ett behov av att hitta nya lösningar för personer som står långt från arbetsmarknaden eller etablering.

Vårt engagemang baseras på den erfarenhet vi skaffat oss genom åren:
– Att de individer vi möter har resurser, och att de är villiga att arbeta intensivt för att känna delaktighet i samhället och hitta en menings­full försörjning för sig och sina nära. Inom Röda Korset upplever vi ibland att det finns onödiga hinder på vägen och där vill vi bidra med nya lösningar.

Motioner till årsmötet
Som medlem kan du lämna in motion till Röda Korset Umeåkretsen. Senast den 12 februari ska motioner vara styrelsen tillhanda. Motion från kretsmedlem sänds undertecknad till: Röda Korset Umeåkretsen, Ref: Motion, Rådhusesplanaden 10B, 903 28 UMEÅ

Medlemmar i Umeåkretsen har rösträtt på årsstämman. Skriftligt material kring kretsens eko­nomi och verksamheter under det gångna året finns att läsa från och med den 19 februari på mötesplatsen i cen­trum, Rådhusesplanaden 10B och i vår secondhandbutik på Björnvägen 7 (Miohuset på Stora Birk/Mariedal) samt på vår hemsida under fliken ”Senaste nytt”