#RÖDAKORSETUMEÅ

Inbjudan till årsmöte Röda Korset Umeåkretsen

Vi hälsar alla våra medlemmar i Röda Korset Umeåkretsen varmt välkomna till vårt årsmöte tisdag den 27:e februari klockan 18:30 i våra lokaler på Rådhusesplanaden 10b. Anmälan görs via kansliet@umeakretsen.se eller 070 108 58 42.

2017 – Nya utmaningar och spännande samarbeten

I likhet med de två senaste åren har vi i Röda Korset Umeåkretsen under 2017 haft stort fokus på lokala flykting- och asylfrågor, vid sidan av våra ordinarie verksamheter. Ett exempel på utmaningar under året har varit att bidra till lösningar för de ensamkommande barn som fyller 18 år innan de fått beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket, eftersom de riskerat att fara illa under processen.

Röda Korset ser att det finns ett stort intresse inom den ideella sektorn för fortsatt engagemang.  Därför har det samarbete som inleddes 2015 mellan Röda Korset och Umeå Kommun, med syfte att fånga upp den så kallade Umeåandan, fortsatt och breddats under 2017. Samarbetet innebär att Röda Korset under de kommande två åren får möjlighet att skapa långsiktiga lösningar för ett antal integrationsskapande verksamheter i Umeå. Hittills ingår nätverket Vän i Umeå, verksamheten Samhällsguider, Röda Korsets roll som sam­ordnare av civil-samhället, samt nätverket Arezo som syftar till att stödja ensam­kommande barn och ungdomar.

Motioner till årsmötet

Som medlem kan du lämna in motion till Röda Korset Umeåkretsen. Senast den 13 februari ska motioner vara styrelsen tillhanda. Motion från kretsmedlem sänds undertecknad till: Röda Korset Umeåkretsen, Ref: Motion, Rådhusesplanaden 10B, 903 28 UMEÅ

Dagordning och praktisk information om årsmötet hittar du i dokumentet ”Slutlig kallelse 2018” nedan (klicka på länken):

Slutlit kallelse 2018

Comments are closed.