#RÖDAKORSETUMEÅ

Nu är Röda Korsets FritidsGuider igång!

IMG_2236

Hurra! Nu har vi äntligen kommit igång och börjat arbeta med vår nya verksamhet FritidsGuider*. Det är ett treårigt
projekt med syfte att bygga upp en frivilligbaserad verksamhet där volontärer lotsar barn och unga* från idag underrepresenterade grupper till en självvald fritidsverksamhet. Parallellt med att unga individuellt guidas till en fritidsaktivitet som de är intresserade av kommer vi  arbeta fram relevanta utbildningar för att föreningarna ska känna sig rustade att ta emot sina nya medlemmar.

Idén till projektet kommer från erfarenheterna vi gjorde i vårt förra projekt, AxxessUmeå, där vi tog fram ett metodmaterial för att stärka föreningarnas arbete med att inkludera nyanlända tjejer. Där såg vi behovet av en verksamhet som skulle fungera som en länk mellan Umeås föreningsliv och barn och unga som av olika anledningar står utanför en aktiv fritid. Målet med projektet är att skapa och etanlera verksamheten här i Umeå för att sedan lansera den som en nationell verksamhet inom Röda Korset.

Nu har vi fått chansen att tillsammans med Umeås barn/unga, lokala föreningsliv och offentliga instanser att göra fritiden mer jämlik. Vi kommer under våren att söka ett antal volontärer, unga personer och föreningar för att testa en del av våra metoder. vill du veta mer om det? Hör av dig till oss.

*Projektet finansieras av Arvsfonden, Svenska Röda Korset och
Fritidsnämnden, Umeå kommun
* Projektets målgrupp är barn och unga 12-25 år i Umeå

Kontakt

petra.molin@umeakretsen.se

monica.johansson@umeakretsen.se

 

Följ oss på
Facebook
Blogg på Allmänna arvsfonden

 

En glad motionspåminnelse!

Ni som är medlem i Umeåkretsen vet väl om att ni har några dagar till på er att lämna in en motion till Umeåkretsens årsstämma
den 26 februari? Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 14 februari.

Ev. motion från kretsmedlem sänds undertecknad till:

Röda Korset Umeåkretsen
Ref: Motion

Rådhusesplanaden 10-12
                       903 28 UMEÅ

 

/Umeåkretsens styrelse

Är du vår nya butikschef?

bc3Röda Korset i Umeå söker

Butikschef, vikarierande 100% t o m april 2017. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse

I Umeå har Röda Korset har de senaste åren haft en fantastisk utveckling. Här finns idag ett stort antal lokala verksamheter och dessa finansieras med bland annat intäkter från en ny secondhand­verksamhet på Mariedal, samt två butiker i centrala Umeå. Vårt överskott bidrar även till nationellt och internationellt rödakorsarbete Röda Korset är världens största humanitära nätverk och finns i 190 länder. Vårt mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår. Organisationen är politiskt och religiöst obundet och har i Sverige drygt 130 000 medlemmar.

Butikschef

Då vår butikschef går på barnledighet i mars söker vi nu dig som vill utveckla vår secondhand­försäljning i Umeå. Du bör ha erfarenhet av arbetsledande befattning med försäljnings- och butiksansvar inom detaljhandel. Meriterande är utbildning inom ekonomi och marknadsföring, samt intresse av secondhand och återbruk.

Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga, då arbetsuppgiften består i att självständigt arbetsleda och entusiasmera volontärer och anställd personal i det dagliga praktiska arbetet i våra butiker. Butikschefen ansvarar för försäljning, kundservice, prissättning, varuexponering, schemaläggning, ekonomiredovisning och utformar kretsens butiker i enlighet med Röda Korsets koncept för Mötesplats Kupan.


Urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, senast 2016-01-31. Sänd din ansökan och CV, märkt RK Butikschef, gärna pdf-format, till: josefin.holmgren@umeakretsen.se

Frågor om tjänsten besvaras : Vardagar 10.00-15.00 av Josefin Holmgren 070-108 58 41