#RÖDAKORSETUMEÅ

Hej motionär!

Medlemmar i Umeåkretsen har inför kretsens årsstämman möjlighet att skriva en motion.

Motioner inför årsstämman 2014 ska vara Umeåkretsens styrelse tillhanda senast 12 februari 2015. Ev. motion från kretsmedlem sänds undertecknad till:

 

Röda Korset Umeåkretsen

Ref: Motion

Rådhusesplanaden 10-12

903 28 UMEÅ

 

Vi ses på årsstämman!

/Umeåkretsens styrelse