#RÖDAKORSETUMEÅ

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika

Södra Afrikas 10 länder är värst drabbade av den globala hiv-pandemin Av världens 33 miljoner hivpositiva bor ca 11,7 miljoner i södra Afrika. Till följd av hiv och aids har över 4 miljoner barn mist en eller båda sina föräldrar. Såväl samhället i stort som den enskilde individen drabbas hårt av sjukdomen.

Katastrofer som torka, översvämningar och smittsamma sjukdomar, som kolera, drabbar hivpositiva och deras familjer extra hårt. Katastrofer gör att hivpositiva som äter bromsmediciner kan få svårt att få regelbunden tillgång till de livsviktiga medicinerna. Katastrofer kan även försämra deras möjlighet att få tillgång till rent vatten och tillräckligt med mat, som också är väldigt viktigt för att medicinerna ska ha effekt.

Den ökade tillgången på mediciner som förhindrar hiv att utvecklas till aids gör att människor inte dör i samma utsträckning som tidigare. I de flesta länder har antalet nysmittade stabliserats på en hög nivå.

Rödakorsföreningarna i södra Afrika jobbar alla aktivt med att ge stöd till människor som drabbats av hiv och deras familjer. Vi stödjer de barn och ungdomar som förlorat en eller båda sina föräldrar på grund av sjukdomen. Vi arbetar även hårt med att förebyggande insatser för att förhindra ytterligare spridning av sjukdomen. För att förebygga satsar vi på att öka kunskapen om hiv och aids och hjälpa dem som är i riskzonen att välja beteenden som minskar risken att bli smittad.

För mer information om detta projekt:
Powerpointpresentation (PPT)
Projektbeskrivning (PDF)

Vill du ingå i detta viktiga arbete?

Om så är fallet, kontakta Daniel Norman. 070 – 30 77 906 eller daniel.norman@umeakretsen.se