#RÖDAKORSETUMEÅ

På facebook

Är du med i facebook kan du nu bli ett fan av ”Röda Korset i Umeå” och följa vårt arbete även via den kanalen.
Använd sökfunktionen i facebook eller den här adressen och ge oss en tumme upp!

Även om man inte har ett konto där kan man använda länken för att gå in och läsa och titta på foton m m.

I tidningen och på TV

Röda Korset i Umeå har varit en hel del i media den senaste veckan.
Har du missat det finns det att läsa och se här:

http://www.folkbladet.nu/?p=174411 – Västerbottens Folkblad, angående den nya butiken som är under uppbyggnad.
http://www.tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/umea?videoId=1.1650009 –  TV4’s  inslag om Rita, fd barnsoldat som hälsade på och föreläste för oss förra veckan.

Globalgruppen gör ett bra jobb!

Ett globalprojekt är en möjlighet för frivilligarbetare att delta i Svenska Röda Korsets internationella samarbeten. På lång sikt syftar globalt engagemang till att hela rödakorsrörelsen förbättrar sin kapacitet att arbeta för människor som av olika skäl behöver stöd. Grunden för rödakorsarbetet i världen är det frivilliga engagemanget.

Globalgruppen i Umeå har valt att under våren engagera sig i ett långsiktigt projekt i Demokratiska Republiken Kongo, ett land där det sexuella våldet mot kvinnor har varit och fortfarande är exempellöst i sin grymhet.

Könsrelaterat våld är ett historiskt rotat problem och fortsätter att vara ett av de mest utbredda och förbisedda brotten mot de mänskliga rättigheterna i vår tid.

Förutom att könsrelaterat våld är en kränkning av de mänskliga rättigheterna är våldet även ett hinder för samhällsutveckling, jämställdhet och en god folkhälsa.

Våldet förekommer i alla samhällsklasser, länder, kulturer och religioner. Värst utsatta för detta våld är kvinnor och flickor. Minst var tredje kvinna världen över har blivit slagen, tvingad till sex eller utsatt för övergrepp. Ojämlika maktförhållanden och diskriminering ligger till grund för våldet såväl i fredstid som i konflikter.

I DR Kongo är det sexuella våldet mot framförallt flickor och kvinnor, men även mot pojkar och män, ytterligare en tragisk konsekvens av inbördeskriget som började 1996.

Röda Korsets mål i Kongo är att skapa en stark lokalförening som arbetar för att bekämpa det sexuella våldet genom att informera om dess förekomst och dess konsekvenser samt att påverka lokala beslutsfattare och opinionsledare att stödja Röda Korset i detta arbete.

Vidare ska Röda Korset ge direkt stöd till de flickor och kvinnor samt pojkar och män som har utsatts. Röda Korset har idag 15 så kallade ”lyssnarcenter” dit de som utsatts för könsrelaterat våld kan gå för att få psykosocialt stöd, hjälp med transport till sjukhus, medling med familjen och/eller delta i inkomstgenererande aktiviteter.

Röda Korset räknar med att kunna ta emot1 000 kvinnor och 200 män i dessa lyssnarcenter under 2010.

Detta arbete från Rödakorsets sida är ett Globalprojekt som är nytt för i år och det möjliggör engagemang och stöd från Svenska Röda Korset. Vill du vara med?

Hittills har Globalgruppen i Umeå sammanstället fotoutställningar, bjudit in föreläsare och jobbat hårt för att sprida kunskap åt båda håll. De har också samlat in hela 36 700 :- till arbetet med kvinnor och flickors situation i DR Kongo, och det kan sättas i sammanhag att det kostar 300kr att bistå en person som söker hjälp hos ett lyssnarcenter.

Du kan läsa mer om arbetet i Kongo här, och mer om globala projekt på www.redcross.se.

Nu är det klart!

Kupan Ersboda och Kupan Mariedal kommer att slås i hop till en butik i nya och bättre lokaler.
Anna-Marja har skrivit på hyreskontraktet i dag, och den nya kupan kommer att öppna fredagen den 1 oktober!