#RÖDAKORSETUMEÅ

”Du kan glömma bort ditt eget barn”

Christina Wahldén är reporter och författare och har på Röda Korsets uppdrag besökt olika konfliktområden och mött kvinnor som drabbats av krig och dess effekter.

Ifjol skrev Christina boken ”Du kan glömma bort ditt eget barn – Kvinna i krig” där tyngdpunkten ligger på kvinnor och flickors situation i Demokratiska Republiken Kongo. Boken belyser hur ”kvinnors kroppar är en del av krigets slagfält”, delvis med tanke på att våldtäkt är en del av dagens krigstaktik.

Den 6 maj, kl: 18.30, kommer Christina till Umeå och Röda Korset (hitta hit) för att visa bilder och berätta om sina efarenheter. Hon kommer även läsa stycken från boken ”Du kan glömma bort ditt eget barn”.

Globalgruppen i Umeå, som har arbetat med Demokratiska Republiken Kongo under våren, kommer att presentera en fotoutställning, med bilder från Christnas bok tagna av den kända fotografen Malin Hoelstad.

Varmt välkomna!

Globalgrupp. Vad handlar det om?

Det här är en text för dig, som vill jobba med globala frågor i Sverige!

Röda Korset är en världsomfattande organisation, som finns i 186 länder och vi är omkring 100 miljoner medlemmar och volontärer. I Sverige gör ungefär 40 000 människor en frivilliginsats via Röda Korset.

Med tanke på den globala prägeln kan en lokal förening arbete med internationella frågor exempelvis här i Umeå. Detta arbete sker främst i någonting som kallas Globalgrupp.

En Globalgrupp är ett antal personer som arbetar med att skapa engagemang, sprida information, utbilda eller samla in pengar till de projekt som Svenska Röda Korset stöder via Internationella Röda Korset. Det kan handla om att få information, om engångsinsatser (insamling) likväl som åtaganden under längre tid (internationella grupper och studiecirklar). Aktiviteterna sker hemma i Sverige och handlar inte om direkt samarbete med andra lokala kretsar i andra internationella föreningar eller om besöksresor.

I Umeå startade en globalgrupp hösten 2009. Gruppen arrangerade – innan man hade beslutat vilket projekt man skulle jobba med – en första föreläsningskväll den 25 november (läs mer här). Vid årsskiftet bestämde gruppen att fokusera på kvinnor och flickors situation i Demokratiska Republiken Kongo, ett ämne man arbetat med under våren 2010. Man planerade in några föreläsningskvällar som sedan ”skalades ned” till att bli en föreläsningskväll den 6 maj med Christina Wahldén och en fotoutställning med Malin Hoelstads bilder från boken ”Du kan glömma bort ditt eget barn – Kvinna i krig” (läs mer här).

Är du intresserad av att starta upp en globalgrupp, eller ta över nuvarande globalgruppens arbete? Ta kontakt med oss idag!

Daniel Norman
daniel.norman@umeakretsen.se
090 – 12 63 41 / 070 – 30 77 906

Världsbokdagen – 50% bokrea i Kuporna!

I Katalonien i Spanien har man sedan 1900-talets början firat skyddshelgonet St Görans dag den 23 april genom att ge en bok i gåva till dem man tycker om och få en ros tillbaka.

Inspirerad av detta beslutade Unescos generalkonferens 1995 att den 23 april skulle bli hela världens festdag för firandet av böcker, författare och läsning samt värnandet om upphovs-rätten och människors fria tillgång till information.

Vi firar Världsbokdagen med 50% bokrea i Röda Korsets secondhandbutiker i city och på Mariedal. Rean pågår till Valborg.

Majaktiviteter i Umeå

Kvällen den 6 maj kommer Christina Wahldén på besök. Christina Wahldén
har på Röda Korsets uppdrag rest runt i krigsområden och mött kvinnor
som blivit krigets dubbla offer. Tyngdpunkten ligger på Demokratiska
Republiken Kongo.

KongoutstErsbGlobalgruppen i Umeå kommer samtidigt att visa upp en fotoutställning med bilder från Röda Korsets arbete i DR Kongo – den finns redan nu till beskådan på Kupan Ersboda.

En del av fotona i utställningen kommer från Christinas bok som heter ”Du kan glömma bort ditt eget barn”. Vi kommer att starta en bokcirkel kring den inom kort.

För mer information om bokcirkeln eller om hur man arbetar med globalgruppsprojekt kontakta Daniel.

Den 8 maj sätter vi upp ett tält som Röda halvmånen använde i Iran 2003
vid jordbävningen i Bam. Kretsarna kommer att träffas den 22 april för
att planera årets rödakorsdag.

Umeå får den 20-21 maj besök från ett av Röda Korsets CAR-centra.

Rödakorskunskap!

Idéutbildningen i april är nu fullbokad till bristningsgränsen, men det finns fortfarande några lediga platser i maj – skynda dig att boka via mejl till maria.bennman@umeakretsen.se eller telefon 090-19 63 41.
Det här är sista chansen före sommaren.

Kursen svarar på frågor som t ex:

  • Vilka värderingar styr?
  • Vad innebär vårt mandat?
  • Hur är Röda Korset organiserat?
  • I vilka länder finns vi?
  • Sköter Röda Korset verkligen posthanteringen i krig?
  • Kan jag skicka ett brev till en krigsfånge?
  • Är jag välkommen till Röda Korset oavsett politisk eller religiös uppfattning?
  • Vart tar pengarna vägen?
  • I vilka verksamheter kan jag arbeta som frivillig?

Kursen är grunden för alla anställda, frivilliga och förtroendevalda inom vår organisation.
Det är en heldagsutbildning Söndag 9 maj, kl 09.00-17.00 med en timmes lunchrast i mitten.
Vi bjuder på lunch och fika.