#RÖDAKORSETUMEÅ

natverk2

Nätverket På Flykt Umeå samlar just nu föreningar och privatpersoner i Umeå som verkar
för humanitet och respekt i mottagande, bemötande och integration. Syftet med nätverket är
att samla in medel och organisera hjälpinsatser. Nätverket stöttas av näringsliv och lokala
företag, studieförbund, Umeå Kommun, statliga institutioner och lokala organisationer.

Insamlade medel och gåvor har som ändamål att bidra till ett långsiktigt och hållbart
mottagande av personer som av olika skäl söker trygghet i Umeå.

Så här kan du som företag eller privatperson bidra:

 

1. Gör något för någon annan – bli volontär

2. Hjälp snabbt via Swish

3. Gåvor till På Flykt Umeå

4. Köp ett busskort till en asylsökande

5. Anmäl er förening till nätverket På Flykt Umeå.